Thiết Bị Khai Thác Đá

Showing 1–12 of 19 results

giảm giá

Máy Đục Hơi

Búa Đục G10

1.620.000 1.500.000
giảm giá

Máy Đục Hơi

Búa Đục G20

2.700.000 2.500.000
giảm giá

Máy Đục Hơi

Búa Đục G7

3.000.000 2.500.000
giảm giá

Máy Khoan hơi

Búa Khoan Nổ YN27C

15.600.000 12.000.000
giảm giá
33.500.000 30.000.000
giảm giá
27.000.000 22.500.000
giảm giá
38.500.000 35.000.000
giảm giá

Máy Khoan hơi

Giàn Khoan Đá KQD120

1.000 500
giảm giá

Máy Khoan hơi

Máy Khoan Đá YO18

3.480.000 2.900.000
giảm giá

Máy Khoan hơi

Máy Khoan Đá YT24

5.900.000 4.900.000
giảm giá

Máy Khoan hơi

Máy Khoan Đá YT28

9.840.000 8.200.000
giảm giá

Mũi Khoan Đá

Mũi Khoan Đá

100.000 60.000
Contact Me on Zalo
09 4838 8585